update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอพิชัย

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีปิดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอพิชัย ประจำปี 2566 ที่หอประชุมอำเภอพิชัย  เมื่อวันที่ 20 ส.ค.66 โดยมี  นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอพิชัยและ วิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

*****นอกจากนี้ยังมีการแสดงมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและการแสดงประกอบมังคละ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร จำนวน 175 คน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนพิชัย โรงเรียนบ้านป่าแต้ว โรงเรียนบ้านปากคลอง โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน โรงเรียนบ้านกองโค โรงเรียนบ้านในเมือง โรงเรียนจรัสศิลป์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

*****ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับอำเภอพิชัย ได้รับงบประมาณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ในการจัดทำโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาอำเภอพิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ของอำเภอพิชัย ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ให้สามารถถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย นำทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งให้คงอยู่ต่อไป

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน