6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง สวท.ร้อยเอ็ด แห่งใหม่

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย  นายดุสิต  สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และคณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด แห่งใหม่ บริเวณที่ดินราชพัสดุ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  โดยมี นายวัชรินทร์  สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมติดตามลงพื้นที่พร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน

*****ทั้งนี้ เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ  ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  เนื้อที่  2  ไร่ / งาน  ด้านทิศตะวันออกบางส่วนติดกับพื้นที่ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อขยายพื้นที่ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ลดความแออัด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล และกรมประชาสัมพันธ์ โดย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเต็มที่ จึงได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  ดำเนินการย้ายที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังสถานที่แห่งใหม่ โดยกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน  โดยมีระยะเวลาดำเนินการ  ๕๔๐ วัน  เริ่มดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2565 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

***** ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง แต่เกิดความปัญหาล่าช้า รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้รับจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด โดยปัจจุบันงานก่อสร้าง มีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่าร้อยละ 15 อยู่ระหว่างงวดงานที่ 3 จากทั้งหมด 5 งวดงานของการก่อสร้าง พบว่าความล่าช้าในบางส่วน เกิดจากปัจจัยด้านสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน โดยในส่วนของผู้รับจ้างจะมีการเพิ่มแรงงานในการเร่งดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้งานการก่อสร้างสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา ต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ