update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯแพร่แถลงข่าวจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน Phrae Street Craft Festival 2023 เพื่อส่งเสริมจากชุมชนเพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสิ้นปี สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยว

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่  พร้อมด้วย นางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่หาดไทย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยกรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ นายอดิศร ไชยบุญเรือง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ตัวแทนภาคเอกชน ร่วมกันเแถลงข่าวกาดสามวัย เทศบาลเมือวแพร่ ถึงการจัดกิจกรรม Phrae Street Craft Festival 2023 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมในงานแถลงข่าว หน่วยกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้จังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบหมายให้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โดยนางนางเกศกนก เดชมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดกิจกรรม

*****สำหรับงานจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณถนนเลียบน้ำคือโดยจะมีนำสินค้างานฝีมือจากชุมชนต่างๆทั้งงานผ้า งานเหล็กงานไม้ งานปั้นงานฝีมือการ ศิลปหัตถกรรม งานฝีมือจากชุมชนต่างๆในเขตอำเภอมืองแพร่ และทั้ง 8 อำเภอรวมทั้งสิ้น 30 บูช มาจัดโชว์และแสดงรวมถึงยังจะมีเวทีการแสดงออกของคิลปะวัฒนธรรมเมืองแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม และมีกิจกรรม workshop งานฝีมือต่างๆให้นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมทำได้ด้วยตนเองในรุ่น และเลือกซื้อสินค้า

*****โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้การจัดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมงานฝีมือศิลปะหัตถกรรมจากชุมชนต่างๆได้มีพื้นที่ ในการขายและเพิ่มช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระจายเม็ดเงินรายได้สู่รากหญ้าและนอกจากนี้ยังจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยแต่งแต้มเสน่ห์ เมืองแพร่ยามค่ำคืน และยังช่วยเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆและสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจพักค้างคืนที่แพร่เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาส ทางการท่องเที่ยวเพิ่มเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสู่จังหวัดแพร่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมรายได้สู่ชนจังหวัดแพร่ต่อไป