6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รอง ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ชวนเที่ยวโคกหนองนาประยุกต์@ อำเภอหนองหงส์ หลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กสิกรรมธรรมชาติ ปลอดสารเคมี

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผวจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงโคกหนองนาประยุกต์ @ อำเภอหนองหงส์ หลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี พื้นที่ประกอบด้วย อาคารฝึกอบรมอาชีพ หนองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลา ต้นไม้นาๆพันธุ์ มีดอกไม้หลากหลายชนิดให้ชื่นชม พร้อมแปลงพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี และร้านคาเฟ่ หรูสไตล์สายเชคอิน

*****นายถาวร บุญศรี นายอำเภอหนองหงส์ กล่าวว่า แปลงโคกหนองนาประยุกต์ @ อำเภอหนองหงส์ มีความตั้งใจที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จะดึงดูดให้ผู้คนที่สนใจมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้คนชาวอำเภอหนองหงส์ เพื่ออยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและที่สำคัญคือมีความสุขยิ่งขึ้น

 

///