update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ชวนเที่ยวงานโฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน “วัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล-ชี เทิดไท้องค์ราชันย์ ครั้งที่ 8” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำ

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูบวร สังฆรัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ เจ้าอาวาสวัดจำปา พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รอง นายก อบจ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายมีชัย ทนฤทธิ์ ปลัดอาวุโส อ.กันทรารมย์ นายสนิท แสวงผล นายก อบต.หนองแก้ว นายทวี บุญพอ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรารมย์ ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานโฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน “วัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล-ชี เทิดไท้องค์ราชันย์ ครั้งที่ 8” ประจำปี 2566 งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค. 66 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำ เชื่อมสัมพันธไมตรี ของคนในแถบลุ่มน้ำมูล – ชี สองฟากฝั่ง จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของคน 2 ลุ่มน้ำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

*****นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อบจ.ศรีสะเกษ นำโดย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างสังคมมีสุข ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษาท่องถิ่นได้มาตรฐาน” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว อบจ.ศรีสะเกษ จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมภายในงานดังกล่าว จะมีพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ข้าวใหม่-ปลามัน มีการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว การสาธิตและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมที่เด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การแข่งเรือยาว ขนาด 40 ฝีพาย ศึกเจ้าสายน้ำ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ โดยใช้สนามแข่งขันคือแม่น้ำมูล บริเวณท่าดอกไม้ บ้านหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

*****นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงานยังจะได้มากราบสักการะหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปเก่าแก่ อายุราว 1,400 ปี เป็นพระพุทธรูปหินทราย ปางมารวิชัย มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ ป่ายางนาเก่าแก่ชุมชนบ้านหัวนา เป็นป่าชุมชนที่มีต้นยางนาขนาด  3-5 คนโอบ มีอายุมากกว่า 500 ปี จำนวนกว่า 300 ต้น เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่กว่า 22 ไร่ ที่ถูกส่งต่อเป็นมรดกให้ดูแลรักษาต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และภายในป่าชุมชนยังมีศาลปู่ตา เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของคนในชุมชนอีกด้วย หลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นทางคณะได้ลุยป่าขุดมัน เกิดตามธรรมชาติ ที่ชาวบ้านเรียกชื่อว่า มันนกมันน้ำ ลักษณะลำต้นเป็นเครือเลื้อยแนบขึ้นไปบนต้นไม้ในป่า  ต้องใช้เวลาขุดหลายชั่วโมง และต้องขุดลึกประมาณ 2-3 เมตร จึงจะได้เห็นหัวมันและนำขึ้นมาต้มรับประทาน รสชาติอร่อย และหากินยาก จะมีให้ชมและชิมภายในงานดังกล่าวด้วย.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล / รายงาน