15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

วัฒนธรรมอุตรดิตถ์รวมพลังบวรจัดจิตอาสาเลี้ยงข้าวมอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติฯ

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล การแสดงพระธรรมเทศนา

*****โดยพระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา และพระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอรัญิการาม การมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิต การเลี้ยงอาหารกลางวัน และการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เก็บกวาดขยะในพื้นที่บริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษดังกล่าว โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลับแล ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งยั้ง พร้อมคณะกรรมการ และคณะศรัทธาชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา และวัดอรัญญิการาม รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมงาน

*****นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรวมพลังบวร บ้าน วัด ราชการ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษดังกล่าว ซึ่งมีความบกพร่องมีความพิเศษกว่าเด็กทั่วไป ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าปกติทั่วไป เป็นการสร้างพระราชกุศล สร้างทานบารมี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระองค์ท่าน โดยใช้มิติทางศาสนานำคุณธรรมจริยธรรมสู่คนทั้งมวลทุกเพศทุกวัย เพื่อร่วมกันสร้างคนดี สังคมดีมีคุณธรรมร่วมกัน ตามนโยบายของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และรัฐบาล