update newsการศึกษาข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “ปราชญ์ ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นตักสิลา” สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เพื่อต่อยอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมถิ่นตักสิลา

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.มหาสารคาม ประธานเปิดงาน “ปราชญ์ ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นตักสิลา” ที่โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามโดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คณะอาจารย์ นักศึกษา และปราชญ์ ทั้ง 23 คน เข้าร่วมงาน

*****สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่ม ปราชญ์ ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นตักสิลา ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ในการนำร่อง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม “ปราชญ์ ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นตักสิลา” โดยมีปราชญ์ ผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองมหาสาคามทั้ง 23 คน อาทิเช่น ศาสตร์สรภัญญะ ศาสตร์หมอแคน ศาสตร์ขนมไทย ศิลป์หุ่นฟาง ศิลป์จิตรกรรม ศิลป์หมอลำหุ่น เป็นต้น ได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นำโดย รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ที่มีเจตจำนงร่วมกันในการมีจิตอาสาทำความดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และเป็นการปักหมุดแหล่งเรียนรู้ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาสารคามให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดเป็นระบบนิเวศน์สุนทรีย์ และพัฒนาไปสู่เมืองแห่งศิลปะวิทยาการ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตน สู่เยาวชนและผู้สนใจในจังหวัดมหาสารคาม

*****ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม “Mahasakham Modern Trade ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา” พัฒนาทักษะอาชีพ เป็นการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สู่อนาคต ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

พรเทพนิพัท//รายงาน