28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอกันทรลักษ์กว่า 4,000 คน ร่วมบวชชีพราหมณ์ พิธีสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้บันดาลความร่มเย็นเป็นสุขสู่ประชาชน

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบวงสรวงงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 เมื่อ วลา 19.00 น.วันที่ 13 ธ.ค.66 โดยมี พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ กล่าวรายงาน ในงาน มีการรำสมโภชสืบสานตำนานเมืองกันทรลักษ์ การรำบวงสรวง การบวชชีพราหมณ์ โดยมีพุทธศาสนิกชน ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์กว่า 4,000 คน

*****นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของส่วนราชการ คณะสงฆ์ และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์ เมื่อปี พ.ศ.2540 ได้มีมติร่วมกันในการก่อสร้างศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคบางประการในการก่อสร้าง แต่ด้วยอิทธิฤทธิ์ อภินิหาร ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมือง และความร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องประชาชน จึงทำให้การก่อสร้างสำเร็จด้วยดีโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี รูปแบบการก่อสร้างเป็นศิลปะดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองศรีสะเกษ โดยมีการประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองกันทรลักษ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 และได้มีมติร่วมกันกำหนดจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ประจำทุกปี

*****โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของชาวอำเภอกันทรลักษ์ในการสร้างศาลหลักเมือง ให้เป็นหลักชัยของบ้านเมือง เพื่อส่งเสริมประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์ มีศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนา และมีความสสามัคคีปรองดองกัน และเพื่อเป็นการบวงสรวงศาลหลักเมือง เทวดา เทพารักษ์ ที่สิงห์สถิตย์อยู่ให้บันดาลความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์สืบไป” นายสงวนศักดิ์ กล่าว.

rbt

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน