update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ชุมชนนาสารกาฬสินธุ์สืบสานประเพณีตุ้มโฮมบุญดอกผ้าร่วมบูชาหลักบ้าน

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สีหชาติ พรจรรยา ผกก.สภ.หนองกุงศรี นายสัญพงศ์ ศิริเรืองวัฒนา ปลัดอาวุโส นางอารี ปังสี ท้องถิ่นอำเภอ นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรม นายบุญหนา คลังแสง รองนายกทต.หนองกุงศรี นายธวัช เพ็งสลุง ผอ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาทต.หนองกุงศรี นายสมหมาย อุ่นทะยา นายก ทต.คำก้าว นาย ศาสตราแก้วภิรมย์ ผญบ.นาสารหมู่ที่6 สท.อภิวันท์ น้อยจันทร์ นายธัมรง สุจิตตกุล ร.ต.อ.วินิจ ศรีลาดเลาพร้อมด้วย พ่อค้าประชาชนและลูกหลานชาวบ้านนาสาร ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่หลักบ้าน พร้อมเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงออกของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อทำพิธีขอขมา และบอกกล่าวเจ้าปู่หลักบ้าน

*****นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี ประธานในพิธี กล่าวว่า ถือว่าปีนี้เป็นปีที่สอง ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานที่เป็นมงคล ซึ่งชาวบ้านนาสารได้หยิบเอาประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในหมู่คณะ เป็นการ โฮมรากเหง้าของชาวบ้านนาสาร เพื่อสะท้อนและสื่อให้รู้ว่าชาวบ้านนาสารได้มีความเป็นมาอย่างไร ใน รอบ 113 ปี ของความเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน ศาสตรา แก้วภิรมย์ ที่ได้นำพาพี่น้องลูกหลานได้รู้จักถึงความสำคัญของหลักบ้านหลักเมือง ที่ท่านผู้เฒ่าผู้แก่ได้นับถือมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นศูนย์รวมจิตใจที่เราได้นำเอาประเพณีวัฒนธรรมของอีสานมาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชุมชน และรักษาประเพณีวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไป   

*****ด้านนายศาสตรา แก้วภิรมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาสาร กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญดอก(เงิน)ผ้า บูชาหลักบ้านในครั้งนี้ ได้ทำติดต่อกันมาแล้วเป็นปีที่สอง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของคนในหมู่บ้าน และแสดงออกถึงพลังศรัทธาที่มีต่อศาลเจ้าปู่หลักบ้าน ซึ่งเป็นที่เคารพ และ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ในการพิธีช่วงเช้าจะเป็นการบวงสรวงเจ้าปู่หลักบ้าน โดยมีหมอพราหมณ์เป็นผู้นำประกอบพิธี มีการเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงออกของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อทำพิธีขอขมาและบอกกล่าวเจ้าปู่หลักบ้าน ส่วนช่วงเย็นจะเป็นการรำถวายเจ้าปู่หลักบ้าน จากชาวบ้านที่มีจิตอาสาทุกเพศทุกวัย รวมทั้งมีกิจกรรมสอยดาว รำวงชาวบ้าน รวมถึงกิจกรรมถวายต้นดอก(เงิน)ผ้า กับพระคุณเจ้า วัดพวงมณีวรรณ บ้านนาสาร และชาวบ้านทุกคนตั้งใจว่าจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแบบนี้ เป็นประจำทุกปี

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน