15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ม.การกีฬาแห่งชาตินำศึกษาเข้าค่าย

 ***(เชียงใหม่..0 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาเขตลำปาง จำนวน 250 คน  เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้แก่ พระพุทธศรีบุญเรือง พระพลบดี พระภูมิเจ้าที่  เพื่อความเป็นสิริมงคล

***อีกทั้งยังกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนเดินทางไปเข้าค่ายโดยความควบคุมของอาจารย์ อย่างใกล้ชิดที่บ้านอมขูด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อทำนันทนาการด้านการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และ วิทยาเขตลำปาง ในวันที่ 27 พ.ย.