15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พ่อเมืองอุตรดิตถ์สร้างรอยยิ้มให้ชาวฟากท่า

***อุตรดิตถ์..0เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 พ.ย.ที่สนามโรงเรียนบ้านนาแซง หมู่ 3 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า นายผล  ดำธรรม  ผวจ.อุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายพิภัช  ประจันเขตต์ รอง ผวจ.นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอฟากท่า  และนายวีระ รัตนศิริกุลชัย  ประธานมมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

***นายผล กล่าวว่า  พสกนิกร ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้ง “มูลนิธิ พอ.สว.” ขึ้น และจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาติจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2513 นั้น จึงได้จัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

***ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม และได้บูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งรับฟังข้อมูลและสภาพปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการให้แก้ไขปัญหา เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

***ขณะเดียวกัน ผวจ อุตรดิตถ์ มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน และมอบรถวีลแชร์ ถุงยังชีพ พันธ์ปลาให้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวอำเภอฟากท่านำผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีอำเภอฟากท่า มาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด มาจัดบูธให้ความรู้กับประชาชนในกิจกรรมครั้งนี้ อีกด้วย