update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“ควินิน คาเฟ่”ร้านกาแฟวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง แหล่งเรียนรู้-ศูนย์บ่มเพาะอาชีพเป็นเจ้ากิจการของนักศึกษา

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือระยอง เป็นสถานศึกษาสายอาชีพภายใต้การนำของหัวเรือใหญ่อย่างนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการฯ ที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเต็มภาคภูมิ ตลอดจนนำวิชาชีพได้จากการเรียนภาคทฤษฎีและฝึกประสบการณ์ทั้งในสถานศึกษา และสถานประกอบการ มาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างงาน หรือเป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการให้กับตัวเองได้ในอนาคต

*****นายกิตติพงค์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองแห่งนี้ จะมีความโดดเด่นในการเป็นแหล่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีศูนย์บ่มเพาะนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในทุกสาขาวิชา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนฝึกงานในสถานประกอบการด้วย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของที่นี่ ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการศึกษายุคใหม่ที่เรียกว่า Work-integrated Learning คือ การได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน ทำให้นักศึกษาได้ทั้งความรู้ และมีรายได้ระหว่างเรียน

*****อีกทั้งยังสอดรับตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC ด้วย ที่สำคัญคือ การได้สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมา เป็นตัวนักศึกษานั่นเอง อย่างเช่น ร้าน “ควินิน คาเฟ่ Quinine Cafe”  ร้านกาแฟของวิทยาลัยฯ ใช้ชื่อต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ “ต้นสะเดาอินเดีย”มาตั้งเป็นชื่อของร้าน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพบาริสต้าผู้ชงกาแฟ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของนักศึกษา โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญทุกรายละเอียดของกาแฟทุกขั้นตอน กระทั่งการออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเสาะหาเมล็ดกาแฟคุณภาพ โดยล่าสุดนำครู อาจารย์ และนักศึกษาบุกดอยสวนยาหลวง จ.น่าน ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 ม. ไปดูการผลิตกาแฟชั้นดีของประเทศ และติดต่อรับซื้อเมล็ดกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน มาทำการคั่วที่โรงคั่วของทางวิทยาลัยฯ เอง เพื่อทำกาแฟคุณภาพหลากหลายเมนู เป็นการคัดสรรและใส่ใจทุกรายละเอียดของกาแฟ เพื่อให้ได้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง ให้พร้อมที่สุดกับการออกไปเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ

*****ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง กล่าวอีกว่า ที่ร้านกาแฟแห่งนี้ นักศึกษาที่มาฝึกงานก็จะมีรายได้ในระหว่างเรียน ซึ่งทางวิทยาลัยฯมีแนวคิดที่จะสร้างนักศึกษาได้เติบโตไปเป็นผู้ประกอบการเองได้ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ ยังมีโรงคั่วกาแฟเองด้วย โดยจะเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่ การคัดแยกเมล็ดกาแฟ หรือการคัดสารกาแฟ การคั่วกาแฟ การรังสรรค์เมนูกาแฟ เป็นต้น นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ โดยร้าน”กาแฟ ควินิน คาเฟ๋”ยังได้มีการเปิดสอนทั้งให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในเรื่องของการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการได้นำผู้เชี่ยวชาญ มาสอนทักษะเพิ่มเติมให้กับอาจารย์ นักศึกษาให้สามารถสร้างสรรค์เมนูสุขภาพ เพื่อตอบรับกับเทรนด์อาหารสุขภาพที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้อีกด้วย

*****ทั้งนี้ร้านกาแฟ “ควินิน คาเฟ”แห่งนี้เป็นร้านกาแฟที่ทั้งครู อาจารย์ และนักศึกษาสร้างขึ้นด้วยหัวใจ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์บ่มเพาะอาชีพของนักศึกษาแล้ว ยังหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ ที่สนใจทำเป็นอาชีพ ก่อรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปอีกด้วย

 นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน