update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นอภ.เมืองปทุมธานี มอบทุนการศึกษาโครงการชุมชนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ให้กับเด็กนักเรียน 2 แห่ง

*****ปทุมธานี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเมืองปทุมธานี ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการชุมชนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางเดื่อ จำนวน 47 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวน 94,000 บาท ณ อาคารม่วง โรงเรียนวัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานีเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

*****จากนั้นเวลา 13.00 น. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 42 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวน 84,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 178,000 บาท โดยมี นางภัทรวดี รอดวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดื่อ และ นายสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี คณะอาจารย์โรงเรียนวัดบางเดื่อ คณะอาจารย์โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเดื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเดื่อ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) ตำบลบางเดื่อ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ

*****โดยโครงการชุมชนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 ที่ได้กำหนดไว้

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน