4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ เตรียมพร้อมรับการประเมิน เป็นชุมชนต้นแบบ “เที่ยวขุมชน ยลวิถี”ระดับประเทศ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจ.แพร่ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สจ.อบจ.แพร่ น.ส.เกษร ปลาลาส ประธานสภาวัฒนธรรมอ.เมืองแพร่ ดร.และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นชุมชนต้นแบบ “เที่ยวขุมชน ยลวิถี”ระดับประเทศ ณ ชุมชนพระธาตุช่อแฮและเครือข่ายในต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

*****พระโกศัยเจติยารักษ์ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ กล่าวว่า ตามที่วัฒนธรรมจ.แพร่ ได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ  เป็นตัวแทนของจ.แพร่ เข้ารับการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ “เที่ยวขุมชน ยลวิถี”ระดับประเทศ 76 จังหวัด นั้น ผลการคัดเลือกของกระทรวงวัฒนธรรม ปรากฏว่า ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ “เที่ยวขุมชน ยลวิถี ระดับประเทศ รอบ 20 จังหวัด และจะคัดเลือกให้เหลือ 10 จังหวัดต่อไป

*****พร้อมนี้กระทรวงวัฒนธรรม จะลงพื้นที่คัดเลือกเชิงประจักษ์ ที่ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ เพื่อประกาศให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 13 ส.ค.66 เพื่อเตรียมการรองรับการประเมิน ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ จึงได้ออกสำรวจเส้นทางให้คณะกรรมการประเมิน เช่น เยี่ยมชมตลาดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชน บริเวณด้านหน้าลานหอเจ้าพ่อขุนลัวะอ้ายก้อม วัดพระธาตุช่อแฮ ศึกษาแหล่งเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ครูกาญจนา ทองคำ  ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าด้นมือ กลุ่มต้นแบบผ้าด้นมือคริสจักรสามัคคีธรรมที่ 5 ชมข่วงวัฒนธรรมในชุมชน นวัตวิถีบ้านพันเชิง ชมตลาดชุมชนบ้านใน ที่ ท่าน้ำสบก๋อน  ชมทัศนียภาพเมืองแพร่ แบบ 360 องศา อวดโฉมชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ จากพระธาตุสูงบนดอยสวย ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง  เป็นต้น