25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของราษฎรผู้ขอพระราชทาน

 

*****สกลนคร..นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ กิ่งกาชาด อำเภอวานรนิวาส นำโดย นางระจิรา ล้อศรีสกุล รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส แทน นางอารีรัตน์ วิเวก นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของราษฎรผู้ขอพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม พร้อมเงิน 1,000 บาท ราย เด็กชายชยางกูร  นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  โดยมี รอง ผอ. สพป.เขต 3 ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง จนท.ศูนย์ดำรงธรรม นายก อบต. ตำบลเดื่อศรีคันไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมมอบในครั้งนี้

มังกร แสโสดา/อ๊อดบริสุทธิ์นายแบบฉลามบุก (รายงาน)