8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายก ทม.มหาสารคาม รับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ” เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคามเป็นประธานและพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2565

*****โอกาสนี้ นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม รับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ” เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ระดับพื้นที่) ปี 2565 “ระดับดีเยี่ยม” และรางวัล ITA ระดีบดีเยี่ยม ถือเป็นรางวัลการันตรีผลการดำเนินงานของเทศบาลที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี///ประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ข่าวมหาสารคาม