25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสำเริง  ม่วงสังข์  รองผวจ.กาฬสินธุ์ เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาในสังกัด สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 แห่ง ซึ่งจะนำข้อเด่นและข้อควรพัฒนามาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

***** โดยมีนางพรทิพย์พา  คาวีวงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงาน จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตร วุฒิบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  มีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มุมมองการขับเคลื่อนจาก กศน. สู่ สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์

*****นางพรทิพย์พา  คาวีวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า สำนักงาน สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอ ระดับตำบล  เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566  สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมการเรียนรู้ในปี 2567 ต่อไป มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน