update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทุกวันสำคัญของชาติไทย

*****นครราชสีมา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางจิราภรณ์ อุ่นอก  ผอ.กองการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทุกวันสำคัญของชาติไทย โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ทั้ง 2 ศูนย์โรงเรียนเบทาโกรวิทยา และโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ดำเนินการตามแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนประจำสัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ 26 หน่วยการเรียนรู้ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดการเรีบยนการสอน การแสดงความรักของเด็กนักเรียนที่มีต่อคุณพ่อ

*****พร้อมสร้างสรรค์ชิ้นงานระบายสีภาพของขวัญให้คุณพ่อ และจัดกิจกรรม ทำดีถวายพ่อ 5 ธันวาคมของทุกปี  ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะกวาดใบไม้รอบบริเวณโรงเรียน เป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยมีจิตสาธารณะ คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมตั้งแต่ยังเด็ก และจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุ่น และจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ โดยในการปลูกฝังนั้นควรให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของจิตสาธารณะ รวมทั้งมีการฝึกฝนให้เด็กได้ปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย