update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (วช.สท.) เปิดเตาจำหน่ายเค้ก-คุกกี้ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมใจ รอดคง  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย/ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานพิธีเปิด”เทศกาลเค้กและคุกกี้ ของขวัญปีใหม่ 2567″ที่ ร้าน11Cafe ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.66  โดยมีนายอุเทน ปิ่นม่วง  ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย กล่าวรายงาน ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายคฑาวุธ เทพยศ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง,นางวีรวรรณ โยทองยศ  ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี,นส.ทิพกฤตา  อินไชย รองผอ.วิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสุโขทัย พร้อม คณาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย  บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา  ร่วมพิธีคับคั่ง

*****นายอุเทน  ปิ่นม่วง  ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ต้องการแรงงานฝีมือด้านอาหารและโภชนาการค่อนข้างมาก เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี   ในเทศกาลปีใหม่ที่จะถีงนี้ ทางวิทยาลัยฯจึงได้เปิด”เทศกาลเค๊กและคุกกี้ของขวัญปีใหม่ 2567″ ขึ้นภายใต้คำจำกัดความที่ว่า “คนซื้ออิ่มบุญ คนรับอิ่มใจ” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคต สร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนสวัสดิการให้แก่นักเรียนนักศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

*****โดยเริ่มเปิดเตาอบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2566 ผลิตเค้กหลากหลายหน้าออกจำหน่าย อาทิเช่นเค้กเนยสดหน้าบัตเตอร์ครีม เค้กเนยสดหน้าแยมส้ม  เค้กครีมนมสด(วิปปิ้งครีม)  คุกกี้ธัญพืช และ คุกกี้อเมริกัน  ท่านที่สนใจจะอุดหนุนเค้กและคุกกี้ จากฝีมือของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ซึ่งมีรสชาติเทียบเท่าแบรนด์ดังๆ ในราคาที่จับต้องได้  สามารถสั่งจองออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดหรือทางเพจของ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตลอด24ชม.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-613341 และ 091-3973730