28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565และประจำปี 2566

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผวจ.บุรีรัมย์ ประธานในพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565และประจำปี 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1-4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธี

***** นายสุชิน ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 กล่าวว่า  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565 และประจำปี 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

*****โดยมีข้าราชการในสังกัดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายปี 2565 และประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 134 คน มีผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ จำนวน 115 คน ได้แก่ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 คประถมาภรณ์มงกุฎไทย 113 คน ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 27 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 25 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 34 คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 19 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 10 คน

***** นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผวจ.บุรีรัมย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งข้าราชการที่ได้รับต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ต่างมีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการที่ดี และมีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติ

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ