28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

รพ.มหาสารคาม เป้นเจ้าภาพ ประชุมวิชาการชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Interhospital Conference”

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประธานเปิดการประชุมวิชาการชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Interhospital Conference” ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แพทย์ เพิ่มพูนทักษะและพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมจังหวัดมหาสารคามและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในเครือข่ายการบริการทางด้านศัลยกรรมในเขตจังหวัดมหาสารคามและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมให้แก่แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยงแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง นักศึกษาแพทย์  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวม 150 คน

***** นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า การให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น การรักษาด้วยการผ่าตัด มีการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาให้บรรลุความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาในโรคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปี พ.ศ.2566 นี้ โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ขึ้น  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นวิทยากร มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและให้ศัลยแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้เปิดโลกทรรศน์ของการรักษาภาวะทางศัลยกรรมใหม่

*****ทั้งนี้คาดหวังว่า การประชุมครั้งนี้จะพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาในโรคที่ชับซ้อนมากยิ่งขึ้น ยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

พรเทพนิพัท//รายงาน