28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

งานใหญ่ งานฉลองครบรอบ ๒๕ ปีการก่อตั้งโรงเรียน(จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่) และฉลองเทศกาลตรุษจีน” โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุวนิช ภู่ขจร และ นางสกลวรรณ  ภู่ขจร หว่อง, ดร.ขจรวรรณ  ภู่ขจร ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร  ( เตรียม-นะ-นา-ชาด-พู่-ขะ-จอน ) จัด“งานฉลองครบรอบ 25 ปี  การก่อตั้งโรงเรียน(จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่) และฉลองเทศกาลตรุษจีน” พิธีเปิดเริ่มด้วย นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีจุดธูปไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล   

*****จากนั้น นางสกลวรรณ  ภู่ขจร หว่อง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เปิดเผยว่า ด้วยโรงเรียนนี้เปิดจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6   ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี ที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบกับโรงเรียนได้ครบรอบ 25 ปีการก่อตั้งโรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรมงานวันนี้ขึ้นมา

*****นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญ ของชาวจีน เพราะถือว่าขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ซึ่งคล้ายคลึงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย เนื่องจากถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีต่อไป ชาวจีนทุกคนจะให้ความสำคัญกับวันนี้ มีการเฉลิมฉลองโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน มีการประดับหน้าต่างและประตูด้วยกระดาษตัดสีแดงและคู่กับธีม “โชคดี” “ความสุข” “ความมั่งคั่ง” และ“ชีวิตยืนยาว” ประเพณีตรุษจีนนั้นจัดเพื่อการสมานฉันท์ ลืมความบาดหมางและปรารถนาสันติและความสุขแก่ทุกคนอย่างจริงใจ โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู้ขจร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวัฒนธรรมและภาษาจีน มีจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่ง ที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงจัดกิจกรรม “งานฉลองครบรอบ ๒๕ ปีการก่อตั้งโรงเรียน(จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่) และฉลองเทศกาลตรุษจีน” นี้ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนโดยใช้การปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น จากนั้นได้เข้าสู่พิธีเปิดโดยประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารโรงเรียนและแขกผู้มีเกียริติได้ร่วมรินน้ำชาทำพิธีเปิดโดยมีเด็กๆนักเรียนเชิดมังกร

*****ภายในงาน มีนายอนุชา  พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางกาญจนี  รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมการแสดงเด็กนักเรียนอาทิเช่น  การแสดงต้ากู่  การแสดงอุปรากรจีน   การแสดงมังกร – สิงโต  การแสดงดนตรีจีน   การแสดงเหล่าขุนพล   การแสดงนางฟ้า   การแสดงละครจากต้นกล้า…สู่ไม่ใหญ่    การชงชา  การแสดงระดับอนุบาล  การเขียนพู่กันจีน   การแสดงระดับประถมศึกษา ท่ามกลางผู้ปกครองที่มาร่วมชมต่างนำโทรศัพท์มาถ่ายทั้งภาพนิ่งและวีดีโอไว้เป็นที่ระลึก