15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม งานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.กำแพงเพชร ประธานเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567 จังหวัดกำแพงเพชร ที่โรงเรียนสหวิทยา ต.ทรงธรรม อ.เมือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิสินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว โดยมีนายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา ผอ.โรงเรียนสหวิทยาคม นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร,   นายธวัชชัย  แถวถาทำ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร, นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร, ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร, ผอ.โรงเรียนหนองน้ำแดง  หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้แทนสหกรณ์ และผู้ผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในกิจกรรม

*****นายชาธิป กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์โณงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้เผยแพร่ขยายต่อไป โดยได้นำแนวทางการดำเนินการ จากแนวพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาปรับใช้ ซึ่งประสบความสำเร็จและขยายผลการดำเนินการทั่วทั้งประเทศ

*****โดยการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์โรงเรียน เป็นการตามรอยพระยุคบาท เป็นการเรียนรู้สหกรณ์ตั้งแต่เด็ก เมื่อเติบใหญ่จบการศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบสหกรณ์ที่อยู่ได้ต่อไป ซึ่งการสหกรณ์ในโรงเรียนเป็ฯเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้ เพราะมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาในปัจจุบัน ที่เน้นให้ผู้เรียนต้องมีการปฏิบัติจริง อย่างสอดคล้องกับวิถีและชุมชน หรือองค์กร ก็ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วย