15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาทเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งว่าง24 แห่งทั่วประเทศในวันที่ 9 มิ.ย.

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 24 แห่ง ประกอบด้วย 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย แทนตำแหน่งที่ว่าง7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขางู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมโตนด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แทนตำแหน่งที่ว่าง 11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย แทนตำแหน่งที่ว่าง 12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง 13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู แทนตำแหน่งที่ว่าง 15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

*****16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง 17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง 18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง 19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่าง 20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง 21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง 22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 8  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่า 23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง 24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีเลือกตั้งใหม่ สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ