update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

โคราชลงนาม “รถรางเพื่อน้อง”สู่“รถบัสเพื่อน้อง”

***นคราชสีมา..0เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 22 ธ.ค. นายสุรวุฒิ เขิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)รถบัสเพื่อน้อง จากแนวคิด สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมาและเดอะมอลล์นครราชสีมา

***จัดทำโครงการ “รถรางเพื่อน้อง” สู่ “รถบัสเพื่อน้อง” คันใหม่เป็นรถ shuttle bus พร้อมฟรีไวไฟของ Ais 5 G พร้อมมาตรการความปลอดภัย โดยให้บริการบริเวณลานหน้าห้างเดอะมอลล์ เช้า รถออก 07.10 น. เย็นรถออกจากหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 16.10 น. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณหน้าสถานศึกษาและช่วยลดมลพิษ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช