update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ผอ.น้ำบาดาล11ขานรับ“บิ๊กป้อม”พัฒนาน้ำใต้ดินร้อยเอ็ด

***ร้อยเอ็ด..0นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ที่ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ดเมื่แอวันที่ 18 พ.ย. เพื่อให้โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ได้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และทางการแพทย์ ส่วนราชการในอำเภอศรีสมเด็จ และชาวตำบลศรีสมเด็จมีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีโดยไม่ขาดแคลน

*** นายสิทธิศักดิ์ กล่าวว่า ตามปกติทุกปีชาวอำเภอศรีสมเด็จจะขาดแคลนน้ำใช้ปีละประมาณ 3 – 4 เดือน ในช่วงฤดูแล้ง โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ในครั้งนี้เป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ที่ บริเวณ จุดก่อสร้างการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง  บริเวณภายในวัดประชาคมวนาราม หรือ วัดป่ากุง และที่บริเวณวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย

***โดยมีจุดกระจายน้ำ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ และที่วัดวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย ซึ่งขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทดสอบปริมาณน้ำบาดาล การทดสอบสารปนเปื้อนในน้ำและระบบส่งน้ำ โดยน้ำทั้งหมดจะนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภคที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ และในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ที่เผชิญกับปัญหาภัยแล้งมายาวนาน ปีละประมาณ 3-4 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่และคาดว่าการดำเนินโครงการฯ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ชาวอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

คมกฤช พวงศรีเคน/ ข่าว-ภาพ