22 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

จีพีเอสซีร่วมกับ ทต.บ้านฉางสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชน

***ระยอง..0 นายอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2563” ที่ป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด ทางกลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6เมื่อวันที่ 18 พ.ย. โดยมีนายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสวิศวกรรมและวิเคราะห์โครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)พร้อมพนักงานและชาวบ้านร่วมพิธีจำนวนมาก

***นายวิศิษฎ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่ได้ดำเนินโครงการร่วมกันในการสร้างฝายชะลอน้ำทั้งสิ้น 122 ฝายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ นับเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรน้ำ และยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พื้นที่ โดยสามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ป่าขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน และสร้างความร่วมมือที่ดีกับทุกภาคส่วน