18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ทช.จับมือเชฟรอน@SPRC เปิด’โครงการเติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย Foster Future Forests’ เพิ่มพื้นที่ป่า ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระยอง

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประธานเปิดตัว’โครงการเติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย Foster Future Forests’ พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง โดยมีนายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นอภ.เมืองระยอง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช 1 ว่าที่ ร.ต.วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายชาทิตย์ ห้วยหงส์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มร.โรเบิร์ด โจเชฟ โดยริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาขน) หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

*****สำหรับโครงการดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เชฟรอน SPRC จังหวัดระยอง และชุมชนในจังหวัดระยอง มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ 100 ไร่ ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาในบริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง ผ่นแนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน พร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่พื้นที่ต้นแบบของการฟื้นฟูระบบนิเวศในอนาคต

*****นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า เป้าหมายของกรมฯ ในการฟื้นฟูป่าชายเลน 300,000 ไร่ ในพื้นที่ 23 จังหวัด ภายใน 10 ปี ระหว่างปี 2565 – 2574 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตนั้น จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน โดย ‘โครงการเติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย’ ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างการบูรณาการและการสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศวิทยา และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างรายได้และประโยชน์ต่อชุมชนและ ปชช.ให้สามารถประกอบอาชีพตามวิถีชุมชนในเขตป่าชายเลนได้ต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์/ระยอง