update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

เร่งติดตามแหล่งบาดาลรับมือภัยแล้ง

***ร้อยเอ็ด..0นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง  ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผอ.ส่วนแผนงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ที่ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 11ธ.ค. เพื่อให้ ร.พ.ศรีสมเด็จ ได้ใช้ในทางการแพทย์ ส่วนราชการในอำเภอศรีสมเด็จ และชาวตำบลศรีสมเด็จมีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีโดยไม่ขาดแคลน

***นายสวัสดิ์ กล่าวว่า  โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ในครั้งนี้เป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เป็นโครงการขนาดใหญ่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ บริเวณ จุดก่อสร้างการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง  บริเวณภายในวัดประชาคมวนาราม หรือ วัดป่ากุง และที่บริเวณวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย

***โดยมีจุดกระจายน้ำ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ และที่วัดวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง น้ำทั้งหมดจะนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภคที่ ร.พ.ศรีสมเด็จ และในพื้นที่ต.ศรีสมเด็จ ที่เผชิญกับปัญหาภัยแล้งมายาวนาน  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่และคาดว่าการดำเนินโครงการฯ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ชาวอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และชาวอำเภอศรีสมเด็จจะไม่ขาดแคลนน้ำอีกต่อไป