update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

มูลนิธิอุตรติตถ์สงเคราะห์สมโภชหลวงปู่ไต้ฮงกง

***อุตรดิตถ์..0นายผล  ดำธรรม  ผวจ.อุตรดิตถ์ เปิดงานเฉลิมฉลองสมโภชหลวงปู่ไต้ฮงกงและเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2563 ที่มูลนิธิอุตรติตถ์สงคราะห์ (สำนักงานใหญ่) สี่แยกสายเอเชีย อ.เมือง.อุตรดิตถ์  โดยมีนายวีระ  รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และนายวิเชียร แสงวิวัฒน์จริญ รองประธานและเลขานุการ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงคราะห์ และหัวหน้าส่วนราชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุตรดิตถ์(มอส) ร่วมงานดังกล่าว

***ด้านนายวีระ  กล่าวว่า งานเฉลิมฉลองสมโภชหลวงปู่ไต้ฮงกงและเจ้าแม่กวนอิม ถือได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 80 ปี  ภาคเช้าเวลา 08.00 น.มีพิธีไหว้หลวงปู่ไต้ฮงกงและเจ้าแม่กวนอิม โดยประธานมูลนิธิ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงคราะห์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุตรดิตถ์ (มอส)

***จากนั้นนายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์และคณะร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับทุนให้แก่สมาชิกอาสากู้ภัยและนักเรียน จำนวน 65 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) ข้าวสารอาหารแห้ง แก่ประชาชน จำนวน 600 ชุด โดยตอนเย็นมีงานเลี้ยงโต๊ะจีน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น