update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

PRC เข้าร่วมบรรยายและฝึกซ้อมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมือเหตุน้ำมันรั่วไหลครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

*****สงขลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากอีกหลายหน่วยงาน รวมถึง SPRC ฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของประเทศไทย (Thailand Oil Spill Preparedness and Response Workshop) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Laguna King A โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา

*****โดยมีนายโอภาส ไวยสัจจา ผู้จัดการส่วนท่าเทียบเรือ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งในองค์กรของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และการแบ่งกลุ่มสำหรับการฝึกซ้อมแบบจำลองสถานการณ์” และเป็นวิทยากรการฝึกซ้อมแบบจำลองสถานการณ์ ในการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ

*****มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการมลพิษทางน้ำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งถอดบทเรียนกรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในประเทศไทยที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ต่อเหตุการณ์มลพิษทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิตยา  ทุมมานนท์/ระยอง