15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ผวจ.นนทบุรี ประธานปลูกต้นไม้และปลูกป่า ตามโครงการป่าของเราชาวนนทบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พ.ค.67 นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.นนทบุรี ประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า ตามโครงการป่าของเราชาวนนทบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ที่บริเวณฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนนทบุรีและเป็นแนวกันชนสถานที่ฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยรอบดีขึ้น และเพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ตามนโยบาย “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City)” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และภาคเอกชน  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว