update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

สสจ.สุโขทัยเปิด“คลินิกหมอครอบครัว”ดูแลชาวบ้าน

***สุโขทัย..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 28พ.ย. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับผึ้ง(รพ.สต.) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (สสจ.) ประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการ “คลินิกหมอครอบครัว” โดยมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

สำหรับเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวของตำบลทับผึ้ง ประกอบด้วย รพ.สต.ทับผึ้ง ,รพ.สต.บ้านเตว็ดนอก ,รพ.สต.วังใหญ่, รพ.สต.บ้านสระบัว และเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวของตำบลวังทอง ประกอบด้วย รพ.สต.วังทอง, รพ.สต.บ้านวงฆ้อง และ รพ.สต.เกาะตาเลี้ยง โดยครอบคลุมการให้บริการประชาชนทั้ง 7 รพ.สต.  จำนวน 39 หมู่บ้าน รวมประชากร 21,803  คน

***ดร.นพ.ปองพล เผยว่า  การจัดโครงการนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการบริการโดยเฉพาะการบริการปฐมภูมิ ให้ รพ.สต.รวมกันเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ โดยเพิ่มแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวมาให้บริการแก่ประชาชนและร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ทันตาภิบาล และ อสม. มุ่งเน้นการบริการทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ได้รับบริการอย่างครอบคลุมรอบด้านที่มีคุณภาพ