update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

สสจ.มหาสารคาม เสริมพลังวัคซีนใจ ด้วยโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน เน้นความรู้เรื่องยาเสพติดเบื้องต้น สมองติดยา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่เยาวชน

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สสจ.มหาสารคาม ร่วมกับวัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช อ.เมืองมหาสารคาม และ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม  จัดวิทยากร เพื่อบรรยายวิชาการ ความรู้เรื่องยาเสพติดเบื้องต้น สมองติดยา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับองค์ความรู้ มีทักษะ ในการดำเนินชีวิต ในยุคปัจจุบัน ได้อย่างมีความสุข โดยจัดให้นักเรียนประถมศึกษา ตอนปลาย  โรงเรียนอนุบาลกิติยา ชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน  120 คน หลักสูตร 1 วัน ที่ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ  อ.เมืองมหาสารคาม

*****โดยมีทีมวิทยากร จากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด มหาสารคาม  โรงพยาบาลมหาสารคาม   และ   ได้รับความเมตตา จากพระครูสารกิจ ประยุทธ์ ด็อกเตอร์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง  มหาสารคาม เป็นพระวิทยากร  ช่วย บรรยายเรื่อง ธรรมะ เป็นเรื่อง ง่ายๆ   ซึ่งให้นักเรียน นำไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง และมีความสุข โดยห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน