update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

รพ.สังขละบุรี ห่วง นทท. มาวิ่งกันเถอะ ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

 

*****กาญจนบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ. อภิรักษ์ เอี้ยวสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี  กล่าวว่า ในแต่ละปีโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลต่างๆ อำเภอสังขละบุรี ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับภาระวิกฤติฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้ โรงพยาบาลสังขละบุรี จึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาในการช่วยเหลือ ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ประชาชน ไม่ใส่ใจต่อการออกกำลังกาย ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น ในปี2566 พบเป็น โรคหลอดเลือดสมอง จำนวน57 ราย อายุน้อยสุด 28 ปี (ข้อมูลจาก โรงพยาบาลสังขละบุรี)

*****ดังนั้นการออกกำลังกาย โดยวิธีการเดิน วิ่ง เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดพุง และ ช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อ ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ อันจะเป็นการป้องกันความพิการ เป็นผู้ป่วยที่ต้องติดเตียง ที่ญาติต้องคอยมาดูแล เสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลุกกระแสการออกกำลังกายให้บุคคลและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการออกกำลังกาย เพื่อให้ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นมหานครแห่งการออกกำลังกาย ออกกำลังกาย ตามสไตล์คุณ สัปดาห์ละ5วัน วันละ30นาที ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาศ เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง หัวใจแข็งแรง เพื่อป้องกันโรคต่างๆ และสุขภาพดี

*****โรงพยาบาลสังขละบุรี ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ได้จัดทำโครงการ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพของประชาชน ป้องกันหลอดเลือดสมอง ในวันที่22 มกราคม2567 มีการจำหน่ายเสื้อวิ่ง หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับศูนย์ยืมเครื่องมือแพทย์ PCC (ฝั่งมอญ) และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จุดอำเภอสังขละบุรี ทั้งนี้ จึงขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินโดยสามารถโอนเข้าบัญชี เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพของประชาชน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6632343910

จิตรภานุ ทองผาภูมิพรทวี/รายงาน