15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

วัดพระธาตุช่อแฮ ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ และมอบข้าวสารมงคลให้ผู้ร่วมพิธีทุกคน

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์ ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ จ.แพร่ และภาคเหนือ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล ได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ถือโอกาสได้ทำบุญส่งท้ายปีเก่า และทำบุญทำ ความดีในวันแรกของปี พร้อมนี้ยังมีมอบข้าวสารปันสุขให้กับผู้ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีทุกคน

*****โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา22.00น.วันที่ 31 ธ.ค.66 เรื่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี สวดปารมี 30 ทัศ คำไหว้ป้ารมี 9 ชั้น คำไหว้พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ผู้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮ วาระครบ 100 ปีและสวดบูชาเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9เจริญจิตตภาวนา เวลา 00.00 น วันที่ 1 ม.ค.67 พระสงฆ์สวดบทชัยปริตร (ชะยันโต…)เจ้าหน้าที่ ตีกลองปูจา ลั่นฆ้อง กลองชัย ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ ให้พร ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567และมอบข้าวสาร รวม 2,567 กิโลกรัม แก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯทุกคน เวลา 07.00 น.วันที่ 1 ม.ค.67 พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่  (ข้าวสาร อาหาแห้ง)เวลา08.30น.พิธีสืบชะตาหลวง สะเดาะเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ ศาลาโถง 2วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง