ข่าวอปท.ข่าวเด่น

ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบเงินค่าสินไหมรถทัวร์เฉี่ยวชนรถไฟ

ร้อยเอ็ด..0 นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานในพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.และค่าสินทดแทนตามกรมธรรม์ แก่ทายาทโดยธรรม ของผู้เสียชีวิตกรณี รถทัวร์โดยสารโดยสารเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถพ่วง 18 ล้อ (หัวลาก) ลพบุรี ส่วนพ่วง (ตัวพ่วง) เกิดเหตุบริเวณถนน 304 สี่แยกไฟแดง ตัดใหม่นากลาง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชศรีมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย บาดเจ็บ 49 ราย และ กรณีรถทัวร์ พระนครศรีอยุธยา เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถไฟ เหตุเกิดบริเวณสถานีรถไฟแขวงกลั่น หมู่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 19 ราย บาดเจ็บ 42 ราย ผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนา จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ราย

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปก.ภาค 5 (อุบลราชธานี) กล่าวว่า บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ) จำนวน 4 ราย รายละ 500,000 บาท และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำนวน 50,000 บาท ตามกรมธรรม์สมัครใจ รวมเป็นเงินรายละ 550,000 บาท รวม 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท แล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย นายเริงฤทัย เกณฑ์สาคู ทายาทของนายพินิช เกณฑ์สาคู   นางสายสมร พนมเขต ทายาทของนางจันเพ็ญ อนุไพร   นายไชยอนันท์ จันทร์กระจ่าง ทายาทของนางศรีสุรัตน์ กระจ่างจันทร์ และนางอนงค์ บุตรชน ทายาทของนายสาร บุตรชน

ต่อมาปรากฏว่าผลคดีเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย ทายาทผู้ประสบภัยจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถคู่กรณี และรถคัดที่โดยสารทั้งตามประกันภัยรถภาคบังคับ และภาคสมัครใจ รายละ 1,600,000 บาท จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500,000 บาท ดังนี้  บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยรถภาคบังคับ และภาคสมัครใจ รายละ 1,300,000 บาท บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย ตามประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ รายละ 300,000 บาท  รวมเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับทั้งสิ้น รายละ 2,150,000 บาท จำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 8,500,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน)

และเมื่อวันที่ 11 ต.ค.กรณีรถทัวร์ พระนครศรีอยุธยา เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถไฟ เหตุเกิดบริเวณสถานีรถไฟแขวงกลั่น หมู่ 7 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา  เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 19 ราย บาดเจ็บ 42 ราย ผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนา จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย  บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาท ผู้ประสบภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ) จำนวน 311,551,72 บาท  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ ประกันสมัครใจ (ประเภท 3) จำนวน 311,551.72 บาท และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำนวน 50,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 673,103.44 บาท