update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

พาณิชย์ร้อยเอ็ดเข้มราคาสินค้าช่วงกินเจ

ร้อยเอ็ด..0บ่ายวันที่ 16 ต.ค.น.ส.ทัสนี ประภาศรี ผอ.กลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงาน สคบ. จังหวัด สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด 2-7 ร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ที่ห้างแม็คโครสาขาร้อยเอ็ด และตลาดน้องแคน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นางสาวทัสนี  กล่าวว่า การออกตรวจในครั้งนี้  เพื่อออกตรวจสอบภาวะราคาการจำหน่ายการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการค้าติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภ

พร้อมกันนี้  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน และให้ใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานรวมทั้งแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุอันควรและห้ามกักตุนสินค้าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหากพบการกระทำผิดจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด และในการออกตรวจในครั้งนี้ได้ตรวจยึดเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกด้วย