ข่าวอปท.

ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์

ร้อยเอ็ด..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผวจ.ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย.นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ การทำบุญตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ จะอุ้มบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย  ร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำและต่อเนื่อง นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป