25 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวอปท.

อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

สกลนคร..0 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1 ประจำปี2563

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 60 คน จาก อำเภอวานรนิวาส อำเภอบ้านม่วง และอำเภอคำตากล้า มีส่วนราชการ รพ.วานรนิวาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจากทั้ง 3 อำเภอ วิทยากร และพี่เลี้ยงจาก  รพ.สต. และ อปท. ทุกแห่ง ร่วม ที่ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร