update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ชาวศรีสัชนาลัยแสดงพลังเทิดทูนสถาบัน

***สุโขทัย..0นายพยุงศักย์  สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้าและประชาชนชาวศรีสัชนาลัย กว่า 2,000 คน รวมตัวกันสวมเสื้อสีเหลืองทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”ศรีสัชนาลัยเมืองแห่งความจงรักภักดี”ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว  ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 11 พ.ย.

***โดยนายพยุงศักย์ ประกอบพิธีเปิดกรวย ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  จากนั้นนำประชาชนชาวศรีสัชนาลัยกล่าวปฏิญาณตน เป็นคนดีของแผ่นดิน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป  จากนั้นจึงร่วมกันร้องเพลงชาติ ,เพลงสรรเสริญพระบารมี  และเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ดังกึกก้องอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย