update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ทหารค่ายสุรสีห์เพิ่มทักษะรับมือภัยมั่นคง

***กาญจนบุรี..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 9 นำกำลังพลเข้ารับ การฝึกการต่อสู้ระยะประชิด หลักสูตร Advance Combative Instructor Instructor เป็นหลักสูตรสูงสุดในการฝึกการต่อสู้ระยะประชิดทางทหาร ของกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นมาเป็นแม่แบบในการฝึก โดยมี พ.ท.ประจักษ์ ระลึก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมในการฝึก

***สำหรับการฝึกในครั้งนี้ เพื่อต้องการเพิ่มทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว ตามลำดับขั้นตอนของการฝึกฝนทักษะทางการต่อสู้ทางทหารให้กับกำลังพลทุกนาย ให้สอดคล้องกับกฎการใช้กำลังที่เป็นกฎสากล และกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ให้มีทักษะ ความมั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคง และความปลอดภัย อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อนโยบายผู้บังคับบัญชาด้านการดำรงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน ควบคู่กับขีดความสามารถในการสนับสนุนรัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

*** โดยได้รับการสนับสนุนชุดครูฝึกปฏิบัติการพิเศษและวิทยากร จากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และสำนักผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มี นาวาอากาศตรี ธนกร จีระเศรษฐ รองหัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้ฝึกสอน ทหารจึงการฝึกการต่อสู้ระยะประชิดขึ้นสูงขึ้น

***ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยากที่จะคาดการณ์เพื่อหาวิธีป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประกอบกับการแพร่ขยายของสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media ) มีการบันทึกภาพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ อย่างกว้างขวาง หากมีการปฏิบัติที่รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือประชาชนผู้รับข้อมูลขาดความเข้าใจในเรื่องการใช้กำลัง และการป้องกันตนเองอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงถึงหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องความมั่นคงเป็นอย่างมาก