update newsข่าวอปท.ข่าวในประเทศ

จัดเวทีบอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบัน

***กำแพงเพชร..0เมื่อเวลา 17.00 น.วันจันทร์ที่ 23 พ.ย.ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมปิง อ.เมืองกำแพงเพชร นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระ พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา “มาลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจด้วยจงรักและภักดี” ที่จัดโดยเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร ร่วมกับ กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายสุวัฒน์ วัฒนศิริ ประธานเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิธีกรรับเชิญอีกหลายท่านผู้สนใจจากอำเภอต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกว่าพันคน

***ทั้งนี้อดีตพระพุทธะอิสระ ชี้แจงวัตถุประสงค์บอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจ ด้วยจงรักและภักดี รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์กับกลุ่มคนที่หลงผิด จาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า”แผ่นดินไทยคือดินแดนแห่งความประนีประนอม” ให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเชิญชวนให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแจกของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

***อดีตพระพุทธะอิสระ กล่าวว่า โครงการรวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้ จะเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนกลุ่มต่างๆให้มาจับเข่าคุยกัน เปิดใจรับฟังกัน ตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าแผ่นดินนี้ เป็นดินแดนแห่งความประนีประนอม ให้สำเร็จผลเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินการมาแล้วหลายจังหวัด อีกทั้ง การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อรวมพลังคนรักสถาบัน ให้ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นี้ โดยคาดว่าทั้งคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลืองจะร่วมสวมเสื้อเหลืองไปชุมนุมให้เต็มท้องสนามหลวง เหมือนดั่งทองทาแผ่นดิน