ข่าวสังคมภาพข่าว

สักการะวันคล้ายกองทัพเรือ.

ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นอภ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ประธานพิธีสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์.  เนื่องในวันคล้ายวันกองทัพเรือ วันที่ 20 พ.ย. 63 ที่ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ ร.5 หน้าที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน มีจ่าเอกเชิดศักดิ์ เทศเรียบ ประธานชมรมทหารเรือ จ.สกลนคร นำอดีตทหารเรือสมาชิกชมรม65 คนเข้าร่วมพิธี.