update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มธ.จัดแสดงวิสัยทัศน์นายกอบจ.ปทุมธานี

***ปทุมธานี..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต จัดเวทีเสวนา ผู้สมัครเลือกตั้งองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานี โดยมีลงสมัคร แข่งขันกัน 3 คน คือ 1.นายชาญ พวงเพ็ชร์ 2.พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และ 3.น.ส.กรรณิการณ์  นาคอินทร์  ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครแต่ละคน ที่จะมาเป็นผู้นำท้องถิ่นของปทุมธานีในอนาคต

***ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวปทุมธานี ได้มาฟังและตัดสินใจที่จะเลือกผู้นำของตนเอง   ว่าใครที่จะมีเหมาะสมจะมาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเมืองปทุมให้เจริญรุ่งเรือง  “นายกอบจ.ปทุม” อยู่ที่ทุกคนเลือก

***ประชาชนชาวปทุมธานี สามารถเข้าร่วมฟังได้ในวันพฤหัสบดีที่  26 พ.ย.63 เวลา 17.00-19.00 (ลงทะเบียน 16.30) ที่ลานอินเตอร์โซน