update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

คลองหอยโข่งไข้เลือดออกพุ่ง-เร่งกำจัดยุงลาย

***สงขลา..0เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 พ.ย.ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหมู่4 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา นายวรพงษ์ แก้วจุลกาญจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 พร้อม อสม. เกษตรตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุ่งลายตามบ้านเรือนประชาชนและที่สาธารณะภายในหมู่บ้านเป็นครั้งที่ 6

***ทั้งนี้นายสุรินทร์ สุริยะวงค์ นายอำเภอคลองโข่ง เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2563 ทางอำเภอคลองหอยโข่ง จัดรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้ประชาชนในพื้นที่มาแล้วจำนวน 5 ครั้ง และนี้เป็นครั้งที่ 6 เพราะที่ผ่านมา สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.63  ถึง 22 ต.ค.63 พบผู้ป่วยจำนวน 1112 ราย มีผู้เสียชีวิต 1ราย

***นายอำเภอคลองโข่ง กล่าวอีกว่า สำหรับอำเภอคลองหอยโข่ง ตั้งแต่ตนมารับตำแหน่งถึง 9 พ.ย.63 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 45 ราย เป็นลำดับ2 ของจังหวัดสงขลา โดยที่ตำบลคลองหอยโข่ง พบผู้ป่วย จำนวน 21 ราย ตำบลโคกม่วง พบผู้ป่วย  10 ราย ตำบลคลองหลาพบผู้ป่วย 9 ราย และตำบลทุ่งลานพบผู้ป่วย 5 ราย ทางอำเภอไม่ได้นิ่งนอนใจจึงสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปดำเนินการดังกล่าวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนให้หมดไปจากพื้นทีต่อไป