25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดลดจุดเสี่ยงถนนอุบัติเหตุซ้ำซาก

***ร้อยเอ็ด..0นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบถนนจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 214 สายร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน บริเวณสะพานลอย บ้านอ้น ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน เมื่อวันที่ 24 พ.ย.เพื่อแก้ไขและสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้เกิดบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตาม

***ทั้งนี้นายชยันต์ กล่าวว่า จากสถิติในช่วงปี 2556 – 2559 ยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีผู้เสียชีวิต 21 ราย และบาดเจ็บ 151 ราย ต่อมาได้มีการปรับปรุงขยายช่องจราจร ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย ระบบแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้บาดเจ็บจำนวน 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเส้นทางอยู่ในบริเวณย่านชุมชนมีสถานที่ราชการ อีกทั้งยังเป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อจังหวัดและอำเภอ ทำให้ปริมาณการจราจรสูง และมีการเชื่อมต่อบริเวณทางโค้งทำให้เกิดเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงบริเวณหน้าโรงเรียน โรงพยาบาล มีการจราจรที่มีความหนาแน่สูงจึงเป็นสิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ดังนั้นทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีวิธีการแก้ไขสุดเสี่ยงที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการออกแบบขยายความกว้างของถนน จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่อง จราจร สร้างเกาะกลางถนนทิศทางการจราจรอย่างชัดเจน ทำการออกแบบช่องจราจรในบริเวณสามแยก และติดตั้งไฟจราจรรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและสร้างถนนปลอดภัยในการเดินทางสัญจร บนเส้นทางดังกล่าว

คมกฤช พวงศรีเคน/ ข่าว/ภาพ