update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อัยการนนท์สร้าง “พระพุทธสุทธิธรรมปชานาถ”

***นนทบุรี..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรีชา ปิ่นอำพล อัยการจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสร้าง “พระพุทธสุทธิธรรมปชานาถ”  เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำอัยการจังหวัดนนทบุรี และขอประทานพระอนุญาตเชิญตราอักษรพระนาม ออป.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก จารึกที่ฐานพระองค์ เมื่อสายวันที่ 3 ธ.ค.

***ทั้งนี้สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระครบ 85 ปี  เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี โดยมีนามพระพุทธรูปว่า “ พระพุทธสุทธิธรรมปชานาถ ” อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-สุด-ทิ-ทำ-มะ-ปะ-ชา-นาด แปลว่า พระพุทธองค์ผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์และทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน มีขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว ประดิษฐานหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่อัยการจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ฯ และเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนทั่วไปเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต