15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบเกียรติบัตร ให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” โดยมี นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

***** นายทรงพล กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – น้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 65 แห่ง

***** กิจกรรมประกอบด้วย การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ