25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวในประเทศ

ป่อเต็กตึ้งร่วมกับพันธมิตรซับน้ำตาชาวนคร

***นครศรีธรรมราช..0นายไกรศร  วิศิฏ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวภายหลัง เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือญาติของผู้จมน้ำเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของ จ.นครศรีธรรมราช ว่าต้องขอขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิใต้เต๊กเชี่ยงตึ้ง ที่ร่วมมอบเงินให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิตทั้งจังหวัด21รายๆละ 2.5 หมื่นบาท  นอกเหนือจากที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วรายละ44,700บาท ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของภาคเอกชน

***ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขัง รวม 10 อำเภอ 40 ตำบล 218 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ได้แก่ อ.เมือง 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน อ.พระพรหม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน อ.เชียรใหญ่  7 ตำบล 11 หมู่บ้าน อ.เฉลิมพระเกียรติ 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน อ.ชะอวด 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน อ.ปากพนัง 17 ตำบล 141 หมู่บ้าน 22 ชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง อ.หัวไทร 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน  อ.ร่อนพิบูลย์ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน  อ.ทุ่งใหญ่ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน และ อ.ถ้ำพรรณรา 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน มีพื้นที่คลี่คลายอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย 13 อำเภอ คือ อ.ลานสกา นบพิตำ สิชล ขนอม ท่าศาลา พิปูน นาบอน ทุ่งสง ช้างกลาง พรหมคีรี ฉวาง และ อ.จุฬาภรณ์

***ขณะที่นายสมพงษ์  มากมณี รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการระบายของกรมชลประทานที่ประตูระบายน้ำบางไทร ต.บางศาลา อ.ปากพนัง ผู้ว่าฯห่วงใยเร่งรัดให้มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอปากพนังโดยเร็วที่สุด จึงได้มอบหมายให้ตนลงไปติดตามดูแล เฉพาะที่ประตูระบายน้ำบางไทรแห่งนี้ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 8 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง แต่ในภาพรวมกรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่าง ๆในเขตพื้นที่ของลุ่มน้ำปากพนัง ทั้ง อ.ปากพนัง เชียรใหญ่  รวมทั้งในส่วนของ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเร่งระบายน้ำรวม 71 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 52 เครื่อง

***จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าระกำ อ.ปากพนัง ทราบว่าการระบายน้ำเป็นไปด้วยดี ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำได้ช้า เนื่องจากต้องปิดประตูระบาย ทำได้เพียงใช้เครื่องสูบน้ำเท่านั้น แต่ในช่วงที่น้ำทะเลลงเจ้าหน้าที่ก็เปิดบานประตูระบายน้ำและเดินเครื่องผลักดันน้ำในทันที คาดว่าอีกไม่กี่วันระดับน้ำก็จะลดลงอยู่ในสภาวะปกติ